Agenda

Klik hier voor de volledige agenda
Home - Dirigent - Kennismaken - Contact - Jubileum - Stukjes - Login
Welkom bij Gospelkoor Impact


Het koor bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste zangers en zangeressen. De leden zijn afkomstig uit Lelystad en omstreken en de gemiddelde leeftijd is ongeveer 50 jaar. Het koor staat sinds oktober 2006 onder de bezielende leiding van Stephan Havelaar. Het koor tracht, door middel van zang en muziek, mensen dichter tot elkaar en mogelijk dichter tot God te brengen!

Elke donderdag wordt er gerepeteerd van 20:00 tot 22:00 in kerkcentrum "het Anker" in Lelystad. Tijdens de repetities begeleidt de dirigent op de piano of zingen we a-capella.

Het koor is voortdurend op zoek naar het nieuwe geluid. Met nieuwe nummers wordt een verrassend geluid gemaakt om het evangelie uit te dragen. Het repertoire wordt steeds ververst, maar tijdloze toppers houden het soms lang uit. Zo ontstaat een breed repertoire met diverse muziekstijlen. Er is ruimte voor de bekende koorliederen, klassiek, gospel, en wat natuurlijk niet mag ontbreken: de negrospiritual. Regelmatig ondergaat een muziekstuk een arrangement voordat het helemaal zo klinkt als het moet. Het muziekstuk is dan op maat voor Impact. Dan heeft het zingen ervan geweldige gevolgen, voor wie het zingt en voor wie het hoort!Extra schenking voor GIL van de VriendenLoterij
(15 maart 2023)
 
 
Wat een mooie verrassing! Vandaag ontvingen we een extra bijdrage van de VriendenLoterij. De bijdrage komt voort uit de extra schenking van 5,6 miljoen euro die is vrijgemaakt voor clubs en verenigingen die trainen en repeteren. Op deze manier biedt de VriendenLoterij een financiële steun in de rug aan ruim 2.400 clubs en verenigingen in tijden van hoge energiekosten, van sportclubs tot muziek-, toneel- en theaterverenigingen.
 

Heeft u al een lot of loten van de vriendenloterij en speelt u niet mee voor een goed doel? Dan kunt u uw loten koppelen aan Gospelkoor Impact. Klik dan hier, of neem contact op met de vriendenloterij en geef aan dat u uw loten wilt omzetten naar het goede doel met nummer 300193.

Heel erg bedankt!

Jarige(n)
in deze maand

2 mei Tjerck
7 mei Judith
Koek- en sluitlijst
Elke repetitieavond wordt geopend en gesloten door leden (die dat willen). Voor in de pauze wordt er altijd voor koek of iets anders lekkers gezorgd!

1 juni 2023
Bouwina
Esther
Annette
Klik hier voor het rooster