Agenda

6 juni 2024
In het jeugdhonk van het Anker
 
18 juli 2024
barbecue
 
5 september 2024
Eerste repetitie van seizoen
 
Klik hier voor de volledige agenda
Home - Dirigent - Kennismaken - Contact - Jubileum - Stukjes - Login
10 geboden voor elk koorlid

1. Ik ben de dirigent die u uit het diensthuis der niet-zangers hebt uitgeleid en een zanger van U hebt gemaakt. 
 
2. Gij zult geen andere koren voor mijn aangezicht hebben. 
 
3. Gij zult de naam van Uw dirigent niet ijdellijk gebruiken tijdens de repetitie en daarbuiten, want de dirigent zal je niet door de stemtest heen laten komen wanneer je zijn naam ijdellijk gebruikt. 
 
4. Gij zult geen gesneden beelden maken van andere dirigenten. Gij zult voor hen op hun teken niet gelijk inzetten maar zult wel vals moeten eindigen. 
 
5. Eert uw begeleider en uw bestuursleden. 
 
6. Gij zult uw dirigent niet doodslaan al ziet gijlieden daar soms de aanleiding toe. 
 
7. Gij zult niet echtbreken. 
 
8. Gij zult niet stelen uit de koorkas of muziekkast. 
 
9. Gij zult geen valse noten zingen in de richting van uw naaste. 
 
10. Gij zult niet begeren uws naasten muziekstuk, uws naasten zangmaat, noch zijn/haar stemgeluid, noch zijn/haar os, noch zijn/haar ezel, noch iets dat van uws naasten is.

Heeft u al een lot of loten van de vriendenloterij en speelt u niet mee voor een goed doel? Dan kunt u uw loten koppelen aan Gospelkoor Impact. Klik dan hier, of neem contact op met de vriendenloterij en geef aan dat u uw loten wilt omzetten naar het goede doel met nummer 300193.

Heel erg bedankt!